Courses

1. B.Pharm (Bachelor in Pharmacy)

 

 

 

2. M.Pharm (Master in Pharmacy)

(Quality Assurance Technique, Pharmaceutics, Pharmaceutical Chemistry, Pharmacology & Pharmacognosy)

 

3. PhD.

( Pharmaceutics, Pharmaceutical Chemistry, Pharmacology & Pharmacognosy)